การส่งบทความฉบับสมบูรณ์

 1. ให้ผู้ได้รับการตอบรับบทความ ดำเนินการแก้ไขตามบทความตามข้อแนะนำของคณะกรรมการ
 2. ส่งบทความฉบับแก้ไขแล้วเพื่อพร้อมตีพิมพ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • บทความเป็นไฟล์ Microsoft Word (.doc หรือ .docx) ขนาด A4 ความยาว 4-6 หน้า – บทความทั้งหมดที่เขียนโดย Microsoft Word (.doc or .docx)
 1. การนำส่งบทความฉบับสมบูรณ์เข้าระบบ easychair
  • ล็อคอินเข้าระบบ easychair ที่ (https://easychair.org/conferences/?conf=ncit2016)
  •  
  • เลือกที่ tab submission ของคุณ และเลือก Upload file
  • เลือก file ที่ต้องการส่ง  และ กด Submit
  •  

   เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (NCIT)

   หากบทความใดที่ได้รับการตอบรับให้นำเสนอบทความในงาน NCIT2016

   แต่ ไม่มีผู้ใดมานำเสนอ หรือ ผู้นำเสนอไม่ใช่ผู้แต่งบทความ

   ทางคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุม NCIT ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการดังนี้

   1. ถอนบทความดังกล่าวจากฐานข้อมูล NCIT
   2. ทำเป็นหนังสือแจ้งไปยังต้นสังกัดเพื่อโปรดทราบ

กำหนดการสำคัญ


1 พฤษภาคม – 25 กันยายน พ.ศ. 2559
7 ตุลาคม พ.ศ. 2559
14 ตุลาคม พ.ศ. 2559
21 ตุลาคม พ.ศ. 2559
26-27 ตุลาคม พ.ศ. 2559