Half Day Tour

รายการ ราคา/ท่าน รายละเอียด
ทัวร์ 4 เกาะ โดยเรือ Speed boat 600
ทัวร์เกาะห้อง โดยเรือ Speed boat 900
ทัวร์พีพี อ่าวมาหยาโดยเรือ Speed boat 1200
ทัวร์สระมรกต-นำ้ตกร้อนโดยรถตู้/มินิบัส 700
ทัวร์พายเรือคายัค ครึ่งวันเช้า 600

กำหนดการสำคัญ


1 พฤษภาคม – 25 กันยายน พ.ศ. 2559
7 ตุลาคม พ.ศ. 2559
14 ตุลาคม พ.ศ. 2559
21 ตุลาคม พ.ศ. 2559
26-27 ตุลาคม พ.ศ. 2559