ติดต่อเรา

ฝ่ายดำเนินงานการประชุม NCIT2016

โทร: 075672206-7

Email: ncit2016@g-mail.wu.ac.th


สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ โทรศัพท์ 66 7567 2206-7 โทรสาร 66 7567 2205

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

 


กำหนดการสำคัญ


1 พฤษภาคม – 25 กันยายน พ.ศ. 2559
7 ตุลาคม พ.ศ. 2559
14 ตุลาคม พ.ศ. 2559
21 ตุลาคม พ.ศ. 2559
26-27 ตุลาคม พ.ศ. 2559