สถานที่จัดงานประชุม

โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า อ่าวนาง กระบี่

186 หมู่ 3, ซอยอ่าวนาง 8, หาดอ่าวนาง, อ.เมือง, จ.กระบี่ 81180

Phone: 075-639999 Fax: 075-639911 Email: info@deevanaplazakrabi.com

กำหนดการสำคัญ


1 พฤษภาคม – 25 กันยายน พ.ศ. 2559
7 ตุลาคม พ.ศ. 2559
14 ตุลาคม พ.ศ. 2559
21 ตุลาคม พ.ศ. 2559
26-27 ตุลาคม พ.ศ. 2559