รางวัล Best Paper Award

 

ชื่อบทความ: ต้นแบบการติดตั้งซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์โดยใช้ตรรกศาสตร์คลุมเครือช่วยค้นหาเส้นทางการดาวน์โหลดบนเครือข่ายเพียร์ทูเพียร์

Title : Framework for Installation Software SystemBased on P2P By Using Fuzzy logic Download Path Selection

ผู้แต่ง :ยุรนันท์ มูซอ และ ธงชัย แก้วกิริยา

กำหนดการสำคัญ


1 พฤษภาคม – 25 กันยายน พ.ศ. 2559
7 ตุลาคม พ.ศ. 2559
14 ตุลาคม พ.ศ. 2559
21 ตุลาคม พ.ศ. 2559
26-27 ตุลาคม พ.ศ. 2559