ขั้นตอนการลงทะเบียน

  • โอนเงินมาที่ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 828-0-84039-7 ชื่อบัญชี NCIT 2016 Conference
  • ลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์ พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน ลงทะเบียนออนไลน์
  • หรือส่งหลักฐานการโอนเงินทาง e-mail ของงานประชุม ncit2016@g-mail.wu.ac.th
  • ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนและสถานะได้ที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ

** บทความที่ไม่มีการลงทะเบียนภายในวันสุดท้ายของการลงทะเบียน จะถูกถอนจากรายงานการประชุม **

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภทการลงทะเบียน ลงทะเบียนภายใน
14 ต.ค. 2559
ลงทะเบียน
15-21 ต.ค. 2559
จำนวนบทความ
ที่ส่งได้
ชุดเอกสารสำหรับ
ร่วมงานประชุม
อาหารกลางวันและ
งานเลี้ยงอาหารค่ำ
ผู้เสนอบทความ(เจ้าของผลงาน/เจ้าของร่วม) 4,000 บาท 4,500 บาท 1 1 1
ผู้ติดตาม/แขกร่วมงาน 3,000 บาท 3,000 บาท - 1 1
บทความเพิ่มเติม 4,000 บาท 4,500 บาท 1 1 -
หมายเหตุ:
  • การลงทะเบียนสำหรับผู้เสนอบทความและผู้ติดตาม/แขกร่วมงาน เป็นการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดและทุก session ของงานประชุม
  • วันสุดท้ายสำหรับการทะเบียนล่วงหน้า 14 ตุลาคม 2559
  • วันสุดท้ายของการลงทะเบียน 21 ตุลาคม 2559

กำหนดการสำคัญ


1 พฤษภาคม – 25 กันยายน พ.ศ. 2559
7 ตุลาคม พ.ศ. 2559
14 ตุลาคม พ.ศ. 2559
21 ตุลาคม พ.ศ. 2559
26-27 ตุลาคม พ.ศ. 2559